De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Almelo krijgt van provincie krap negen miljoen euro city

Almelo – De provincie Overijssel stelt voor het drastisch herziene binnenstadsplan van de gemeente Almelo alsnog een miljoenensubsidie beschikbaar. Op voorspraak van de gedeputeerden Boerman en Bakker is daartoe besloten. Formeel valt het besluit daarover in een vergadering van de Provinciale Staten over de meerjarenbegroting. Het huidige en sterk verkleinde binnenstadsplan kan rekenen op een bedrag van krap negen miljoen euro. Het eerdere plan werd door de provincie afgewezen als zijnde te grootschalig en zowel financieel als materieel onhaalbaar. Naar het oordeel van de provinciale overheid heeft de gemeente Almelo zich nu bekeerd tot nieuw realisme. Er is bij toekenning van de subsidie overigens nog een tekort van 4,7 miljoen voor de gemeente. Het college komt in juni met voorstellen ter dichting van dat tekort naar de gemeenteraad.

Er vond de afgelopen tijd intensief overleg plaats tussen de gedeputeerden Boerman en Bakker enerzijds en de wethouders Van Woudenbergh en Van Marle anderzijds. Dat gebeurde in diverse formaties met betrokken ambtenaren. Ook werd overleg gevoerd voor en na een wedstrijd van Heracles. Het nieuwe binnenstadsplan van Almelo gaat nog altijd uit van doortrekking van het kanaal tot in het stadscentrum, maar een aanmerkelijk verschil is dat het plan nu voorziet in een vermindering met tweeduizend vierkante meter winkeloppervlak in de binnenstad in plaats van een toevoeging van twaalfduizend en later negenduizend vierkante meter. Deze ommezwaai van Almelo maakt het voor de gemeenteraad ook makkelijker om ja te zeggen tegen (perifere) detailhandel in een nieuw stadioncomplex van Heracles. Besluitvorming hierover vindt eveneens plaats in juni.

 

Deel dit nieuws!