De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Bijgestelde bescheiden ambities woningbouw in Hengelo

Hengelo – De ambities van de gemeente Hengelo en de woningcorporatie Welbions voor de komende twee jaar zijn bescheiden, maar wel concreet. “Veel minder vrijblijvend dan onze bevlogen intenties in het verleden”, aldus directeur  Rupert van Welbions. Net als wethouder Bron zette hij zijn handtekening onder een convenant met afspraken over het aantal betaalbare huurwoningen in de stad, de toegankelijkheid van de woningen en de leefbaarheid van de woonomgeving. Rupert: “En met een andere visie op het in stand houden van ons woningbezit. Daarom voor 2013 en 2014 geen nieuwe sloopplannen. Wij gaan veel meer doen aan levensduurverlenging. Zo knappen wij nu woningen op aan de Breemarsweg. Die gaan straks nog zeker dertig jaar mee, terwijl ze op de nominatie stonden om te worden afgebroken.”

Welbions renoveert tot en met 2017 ongeveer vijftienhonderd tot negentien- honderd woningen tot energielabel C of beter. Nieuwbouw komt er in de wijken Klein Driene, Veldwijk en Medaillon. In totaal gaat het om ongeveer tweehonderd woningen en appartementen tot en met 2015. Daar zijn bijna geen koopwoningen meer bij. Bron: “De nieuwbouw is tegenwoordig sowieso veel minder, maar wij zijn al blij dat we in Hengelo een financieel gezonde corporatie hebben die nog kan investeren.” Dat ook Welbions scherp op de financiën let bewijst de recente halvering van de directie. In april vertrok directeur Pinkhaar, waarna de vacature intern is ingevuld met de benoeming van plaatsvervangend directeur Van Zaal, want zij behoudt haar functie als manager strategie. Zij ook stelde samen met ambtenaar Meijer het convenant op.

 

Deel dit nieuws!