De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Twentse bedrijven in centrum voor innovatief vakmanschap

Almelo – Tijdens een werkbezoek van topambtenaar Leeftink, directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie van het ministerie van Economische Zaken, heeft een aantal bedrijven zich contractueel verbonden aan een Centrum voor Innovatief Vakmanschap Polymeren Coatings en Composieten (CIV PCC) dat statutair op het Polymer Science Park (PSP) te Zwolle is gevestigd. Het conglomeraat geldt als een innovatieve hotspot voor kunststof en coatings en als broedplaats voor startende ondernemers in deze branche. Opvallend is dat meerdere bedrijven uit Almelo voorop lopen, waaronder Dumocon en HK Plastics, maar ook andere Twentse bedrijven, zoals Stork Plastics Machinery en Stodt.

De formele contractondertekening door bedrijven die zich verbinden aan het Centrum, met het Platform Bèta Techniek en het Deltion College als penvoerders, wordt een aanzienlijke impuls genoemd voor de topsector Chemie  in Oost-Nederland. Het is de bedoeling de technische opleidingen te vernieuwen, de praktijk te versterken en aantrekkelijke leerroutes op te zetten voor de toekomstige topvakmensen. Er moet met het CIV PCC een grote stap worden gezet in het vernieuwen van het middelbaar technisch onderwijs. Het sterker positioneren van kunststoffen, coatings en de verbinding met het open innovatiecentrum geldt als uniek voor Nederland.

Deel dit nieuws!