De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Resultaten fraudebeleid Enschede naar 5,4 miljoen euro

Enschede – Het strikt controleren op uitkeringsfraude heeft de gemeente Enschede vorig jaar 5,4 miljoen euro opgeleverd. De intensivering van het terugvorderen van geld wegens oneigenlijk gebruik van uitkering/bijstand werpt steeds meer vruchten af. Er werd vorig jaar twee miljoen meer herkregen dan in 2011 het geval was. Verklaringen voor de verhoging van de opbrengst van de controles zijn volgens wethouder Welman van Werk en Inkomen een strengere toets op de intake en nieuwe methodes van fraudeopsporing. Hij toont zich tevreden met het geboekte resultaat. “Uitkeringsgelden moeten terecht komen bij hen die het echt nodig hebben. Ons beleid is strikt maar rechtvaardig.” Volgens hem loont de inzet, want elke geïnvesteerde euro in handhaving levert twee euro en 81 eurocent op. “Dat is bijna 54 procent meer dan in 2011”, rekent de wethouder in een persbericht voor.

Het fraudebeleid richt zich ook op het voorkómen van bijstandsfraude. Zo wordt bij nieuwe aanvragen een administratief vooronderzoek ingesteld, vorig jaar 1.873 keer. In 139 gevallen werd op deze wijze verijdeld dat onterecht bijstand zou worden toegekend. Dit voorkwam in Enschede 1.973.800 euro aan uitkeringen. Fraudeonderzoeken leverden vorig jaar veertig procent meer resultaten op dan een jaar eerder. Van 565 fraudeonderzoeken is in 55 procent daadwerkelijk fraude geconstateerd en zijn 110 uitkeringen stopgezet. Het totaal aan beëindigde uitkeringen bedroeg 1.562.000 euro. Daarnaast is voor 214.025 euro aan sancties opgelegd, wat tot een verlaging van de uitkering leidde na overtreding van de regels. Behalve beëindiging van de uitkering werd ook de ten onrechte ontvangen bijstand teruggevorderd. In 2012 was dit 1.632.280 euro.

Deel dit nieuws!