De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Enschede presenteert bezuinigingen tot zeventien miljoen

Enschede – Het college van burgemeester en wethouders van Enschede presenteert een pakket maatregelen met voor zeventien miljoen euro aan bezuinigingen. Er moet tien miljoen bij elkaar worden geharkt. De gemeenteraad stelde voor meer besparingsopties aan te dragen teneinde politieke keuzes te kunnen maken. De economische omstandigheden, de verminderde rijksbijdrage, de dalende inkomsten en de stijgende kosten maken het nodig dat Enschede verder bezuinigt. Dit betekent volgens het colleges dat aan “scherpe keuzes” niet valt te ontkomen. Voor na 2014 zijn nog grotere ombuigingen nodig, oplopend tot 28 miljoen, vooral vanwege de kosten voor zorg en hulp, waarop de rijksoverheid dan bezuinigt.

De gemeenteraad spreekt 3 juni voor het eerst over de voorstellen, precies 53 in getal, variërend van structureel tot incidenteel tot efficiënter. Een week later is er gelegenheid voor iedereen, inwoners en organisaties, om te reageren op de voorstellen én nieuwe ideeën aan te dragen. Raadsleden en collegeleden zullen “de ideeën en reacties van de stad” meewegen in de uiteindelijke keuzes. Zo zal er onder andere ruimte zijn voor insprekers en wordt voor de derde keer een Motiemarkt georganiseerd, waar iedereen ideeën kan presenteren aan de raadsleden om te proberen daar politieke steun voor te krijgen om die ideeën in een motie vertaald te krijgen. De definitieve besluitvorming vindt  begin juli plaats.

Deel dit nieuws!