De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Losser komt over de brug met kwart miljoen voor startersleningen

LOSSER - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Losser stelt de gemeenteraad voor een kwart miljoen euro toe te voegen aan het fonds voor startersleningen. De uitvoering ligt in handen van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Er zijn dit jaar al vier aanvragen ingediend.

De regeling is gegrondvest op het idee dat er meer doorstroming op de lolale woningmarkt moet zijn. De voorwaarden zijn dat het de eerste gekochte woning van een huishouden is, dat de aanvrager er zelf moet gaan wonen en dat de koopsom de twee ton niet te boven mag gaan.

De starterslening bedraagt maximaal twintig procent van de koopsom. Aangezien het beschikbare bedrag om startersleningen te verstrekken in Loser binnenkort niet meer voldoende is, vraagt het college de raad extra middelen in het revolverend fonds bij te storten. Daarnaast ziet het college landelijk een trend om de maximale koopsom waarvoor het instrument startersleningen geldt (in Losser is dat als gezegd twee ton) te verhogen naar de Nationale Hypotheek Garantie-kostengrens die dit jaar 290.000 euro omvat. Voorgesteld wordt de Verordening Starterslening gemeente Losser hier op aan te passen.

Overigens CCLXXIII

Ook tweede editie D'RAN in Enschede vooral voor ons soort mensen

ENSCHEDE – Een macht volk kwam er ook dit keer niet op de been voor de tweede editie van festival D’RAN dat gisteren en vandaag plaatsvond met de wijk Roombeek in Enschede als epicentrum. Het festival moet een feest van en voor de democratie zijn  met discussies, lezingen en workshops.

Veel ‘gewone’ burgers kwamen er net als vorig jaar niet op af, want vooral politici en decisionmakers uit de wereld van bedrijfsleven, cultuur en onderwijs deden mee aan activiteiten en debatten. Ook waren er vooral  dragers van gezag en bemoeiers met gezag die zich bij de activiteiten lieten zien.

meer volgt

 

Twentse samenwerking voor renovatie daken Klein Driene te Hengelo

HENGELO - In opdracht van de woningcorporatie Welbions krijgen 210 woningen in de Hengelose wijk Klein Driene een nieuw dak. De klus maakt deel uit van de algehele renovatie van de jarenvijftigwijk, die nog in begin deze eeuw nog op de nominatie stond om te worden gesloopt.

Bij de dakrenovatie wordt het beschot behouden om er in de voorgefabriceerde elementen overheen te draperen. Hierdoor verloopt de renovatie sneller en veiliger, want veel minder afhankelijk van regen en wind en de producten sluiten naadloos aan op de bestaande bouw. Daarenboven worden opslagruimte en bouwafval beperkt.

De prefab elementen zijn gemaakt bij De Groot Houtbouw te Vroomshoop dat daartoe samenwerkt met Nijhuis Bouw te Rijssen. De samenwerking bevalt beide bedrijven goed en de gezamenlijke ambitie is meer grootschalige dakrenovaties te doen.

Overigens CCLXXII

HOP

Deel dit nieuws!