De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

FC Twente Vrouwen van Hengelo naar historische grond Enschede

ENSCHEDE/HENGELO – Met ingang van het nieuwe seizoen kiest FC Twente Vrouwen domicilie op Het Diekman te Enschede waar de gemeente een (top)sportcampus tot wasdom wil brengen. Nu nog traint en speelt de regerend landskampioen op het sportpark van Achilles ’12 te Hengelo.

De terugkeer naar ‘de historische grond van Het Diekman’ was een voorwaarde voor de gemeenteraad van Enschede om in te stemmen met de miljoenen aan leningen en kwijtscheldingen voor het saneringsplan van de club, dat wil zeggen: de mannen. De beloften van FC Twente Vrouwen spelen sinds afgelopen seizoen al op Het Diekman en met de komst van FC Twente Vrouwen zou er volgens een persbericht ‘een duidelijke verbinding’ ontstaan. Ook de jeugdteams trainen er al.

De huidige accommodatie bij Sportclub Enschede krijgt een uitstraling die bij deze ‘ontwikkeling’ zou passen. Eén van de uitgangspunten is het gebied aan de kant van het Stedelijk Lyceum om te vormen tot een campus die erop gericht is dat talenten zich zo breed mogelijk ontwikkelen, dus ook het beoefenen van andere sporten om completer te zijn. Dit draagt het bij aan een betere verbinding met het Stedelijk Lyceum als Topsport Talentschool. Deze school biedt een aangepast lesprogramma aan jonge sporttalenten om het volgen van onderwijs met sport te combineren.

Overigens CCLXX

Tja

Weer aangenaam dividend aandeelhoudende gemeenten Wadinko

NIJVERDAL - De participatiemaatschappij Wadinko keert de deelnemende gemeenten bij elkaar een bedrag van bijna twee miljoen euro uit als dividend. Wadinko sloot het jaar 2018 af met een winst na belastingen van ruim anderhalf miljoen. Ook vorig jaar toucheerden de  gemeente zo'n bedrag. En dat zal volgend jaar niet veel anders zijn daar de participatiemaatschappij ook dit jaar een positief resultaat verwacht van zo'n anderhalf miljoen.

In de Raad van Commissarissen zal naar verwachting burgemeester Snijders van Hardenberg weldra de plek innemen van de vertrekkende burgemeester Koelewijn van Kampen en voorheen Rijssen-Holten. Verder zal de statutair aftredende commissaris Balkenende voor een nieuwe periode worden herbenoemd, wat reglementair kan en mag.

De maatschappelijke opdracht van Wadinko is sinds de oprichting in 1992 de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe te stimuleren. Tot de 24 aandeelhouders behoren de Twentse gemeenten Borne, Dinkelland, Hellendoorn, Hof van Twente, Losser, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen en Wierden. Opmerkelijk genoeg ontbreken de drie steden Almelo, Enschede en Hengelo, ofschoon er in  met name in het stadhuis te Hengelo wel enige animo bestaat aan te haken.

GBT wil inzicht in financiën en afwegingen in Veiligheidsregio Twente

VRIEZENVEEN - De raadsfractie van GBT wil tekst en uitleg over de verantwoordelijkheid, de competentie en de financiën binnen de Veiligheidsregio Twente. Daartoe dient GBT, dat een absolute meerderheid in de raadszaal heeft, volgende week in de vergadering van de gemeenteraad een motie in. Op sociale media laat fractievoorzitter Elzinga weten op brede steun te hopen. Het sterkste signaal zou zijn unanimiteit door een eendrachtige omhelzing.

Elzinga wijst erop dat de Veiligheidsregio Twente (samenwerkingsverband gemeenten, politie, justitie en hulpdiensten) meer geld wil hebben, bijna een ton, maar dat onduidelijk  waarom dat eigenlijk moet.. Ook inhoudelijk klinkt er kritiek. Zo zouden de uitgangspunten van beleid en de afwegingen die de Veiligheidsregio maakt diffuus zijn. Het ontbreekt de democratisch gekozen raden van de veertien Twentse gemeenten aan inzicht.

Recen signaleerde Rekenkamercommissies hebben het probleem van de onoverzichtelijkhid eveneens, maar het is aan de politiek er iets aan te doen, niet aan de taken, want die zijn wettelijk vastgelegd, wel aan de wijze waarop ze worden uitgevoerd, wat de prioriteiten zijn en hoe ze met elkaar in verband staan. Dit om te voorkómen dat er fricties ontstaan met lokaal beleid, bijvoorbeeld infrastructureel of terzake moraliteit.

Overigens CCLXIX

Boeken zijn als mensen. Het kunnen lieden zijn die je binnen een uur bent vergeten, soms ook vage of juist goede bekenden en bij uitzondering vrienden van wie je alles weet. Mijn jeugdvrienden zijn de boeken van de Kameleon en van Arendsoog. Dat ze goed zijn moge blijken uit de wetenschap dat pleegdochter ze nu ook met gretigheid verslindt.

Nederlandse vrienden die in de jaren zeventig mijn pad kruisten om nooit meer te verdwijnen zijn Claus, Couperus en Elsschot, en en vele anderen, maar die drie zijn nog altijd vrienden in de geest. In dat rijtje voegden zich later ook, Biesheuvel, Den Uyl en Springer, niet de politici, maar de schrijvers  En toen moesten de buitenlandse giganten nog komen.

Afgelopen week vernam ik weer'es van die vrolijk gekke Biesheuvel, toen ik aan een podcast bleef haken. Ik herinnerde me hoe ik destijds de verhalenbundel 'In de bovenkooi' verslond, het boek zelf heb ik helaas niet bij de hand, want staat ergens in de opslag, in een vergeten kast van een godzijgelooofdengeprezen onvergetelijk verleden...

Deel dit nieuws!