De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Oldenzaal dokt 3,7 miljoen voor bouw van van nieuwe Nutsschool

Oldenzaal dokt 3,7 miljoen voor bouw van van nieuwe Nutsschool

OLDENZAAL - De bouw van een nieuwe Nutsschool vergt een bedrag van bijna 3,7 miljoen euro. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor dit krediet beschikbaar te stellen. De raad zal instemmen, want nam recent een motie aan om de nieuwbouw te realiseren.

Na aanbesteding voor de nieuwbouw van de Nutsschool wordt een definitief krediet aan de Nutsschool toegekend. Op voorhand wil het college een half miljoen beschikbaar stellen voor incidentele kosten en deze volledig te dekken uit de reserve Onderwijswijshuisvestingsplan.

In het geval er ook een nieuwe gymzaal moet komen (de huidige is ‘sleets’ en feitelijk aan vervanging toe) is een extra miljoen nodig, wat overigens net als het gevraagde krediet voor de school een schatting is. Het definitieve plan van eisen en uiteraard de aanbesteding zullen meer klaarheid terzake de investering verschaffen.

 

Deel dit nieuws!