De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Driekwart miljoen Stadstuinen Oldenzaal en Zinkweg in de achtertuin

Driekwart miljoen Stadstuinen Oldenzaal en Zinkweg in de achtertuin

OLDENZAAL - De herinrichting van de Stadstuinen in Oldenzaal bedragen driekwart miljoen en van dit bedrag van 750.000 euro is anderhalve ton toegezegd door de provincie Overijssel. Na een landurig proces van inspraak en afstemming breekt volgens het college van burgemeester wethouders nu de fase van de uitvoering aan, die trouwens ook gefaseerd plaatsvindt. Het definitieve ontwerp en het bijbehorende lichtplan legt het college nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Het is nu aan de raad om driekwart miljoen beschikbaar te stellen.

In de raadsvergadering van hedenavond ging het over andere stadstuinen, te weten achtertuinenpolitiek in het stadhuis. De term werd gemunt door politiek leider Löwik van GroenLinks die met deze variant op de ‘achterkamertjespolitiek’ uiting gaf over zijn ongenoegen over de collegevorming. Na een periode van vier jaar is wethouder Molema geslachtofferd door WG en CDA die GroenLinks ondanks verkiezingswinst inruilden voor de ook winbende VVD. En dus krijgen de zittende wethouders Christenhusz van WG en Renkema van het CDA  in de collegekamer gezelschap van de nieuwe Zinkweg van de VVD.

Deel dit nieuws!