De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Acuut verbod op wateronttrekking in Twente wegens de droogte

Acuut verbod op wateronttrekking in Twente wegens de droogte

ALMELO - Het waterschap Vechtstromen heeft vandaag een een wateronttrekkingsverbod ingesteld voor Twente. Het is in deze regio extreem droog. De weersverwachtingen laten bovendien zien dat de droogteperiode nog een tijd zal aanhouden. Gelet op de vooruitzichten is het per direct verboden water te onttrekken uit oppervlaktewater, waaronder het Twentekanaal. Ook geldt een verbod op het in werking stellen van beregeningsinstallaties.

De hoeveelheid water in de Rijn en de IJssel is nog wel voldoende om water, maar met daarmee kan niet het gehele werkgebied worden voorzien. De watergangen op de hoger gelegen zandgronden (vooral grote delen in Twente) hebben bijna of in het geheel geen afvoer meer en sommigen vallen nu droog. De waterkwaliteit staat dusdanig onder druk dat het waterschap laat weten vissen en andere waterorganismen in bescherming te moeten nemen.

Een slechte waterkwaliteit kan volgens een communiqué tot botulisme leden en deswege dode dieren tot gevolg. Het waterschap roept degenen die dode watervogels en vissen aantreffen op zulks te melden. 'Wij ruimen dan de dode dieren zo snel mogelijk op om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. aldud he dagelijks bestuur van het waterschap dat de bevoegdheid heeft om een verbod in te stellen om water te onttrekken als de waterkwaliteit en/of -kwantiteit in het geding is. Het waterschap voert de komende periode extra toezicht uit. Wanneer een overtreding wordt geconstateerd zal indien nodig handhavend worden opgetreden.

Het neerslagtekort is Twente opgelopen tot boven de 240 mililiter. De verwachting is dat er de komende week nauwelijks neerslag zal vallen en de weken hierna te weinig om het neerslagtekort te compenseren. De watertemperatuur is ondertussen boven de twintig graden.

Deel dit nieuws!