De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Van der Velde wilde doorknokken als wethouder PvdA in Enschede

Van der Velde wilde doorknokken als wethouder PvdA in Enschede

ENSCHEDE - Na de fractie vier jaar te hebben geleid kandideerde fractieleider Van der Velde van de PvdA zich recent voor het wethouderschap toen de partij tegen de verwachting in toch ging deelnemen aan de coalitievorming. Dat deed ook zijn fractiegenoot Kampman en de twee overige fractieleden en de fractievolger kozen voor Kampman.

Van der Velde kwam tot de conclusie dat hij onvoldoende steun geniet in de fractie en die niet nog eens vier jaar te willen leiden. Hij is teruggetreden en verlaat derhalve de politieke arena. Vier jaar geleden werd hij fractiechef omdat politiek leider Van Hees der sociaaldemocraten in Enschede voor de eer bedankte. Van Hees werd in 2010 wethouder, de PvdA leed onder haar leiding in 2014 een forse nederlaag en werd buiten de coalitie geparkeerd. Ze bedankte er vervolgens ook voor de fractie te leiden, bleef nog wel een tijd, maar verliet de raad na enige tijd toch en is sedert twee jaar voorzitter van de landelijke Raad voor Cultuur.

Van der Velde was de nieuwe leidsman van de vijfkoppige PvdA-fractie, nadat toenmalig kroonprins Van Lier aan alle kanten werd gepasseerd en inmiddels lid van D66 is geworden. Van de Velde heeft zich naar eigen zeggen ‘met veel passie ingezet voor de Partij van de Arbeid als fractievoorzitter’. Hij wilde de sprong naar het college maken toen de partij na het afhaken van GroenLinks toch nog mee ging formeren en uiteindelijk regeren. Ook het raadslid Kampman, voorzitter van de voetbalclub Rigtersbleek, had dus animo voor het wethouderschap en kreeg de voorkeur der fractieleden Hümmels en Hofman en eerste volger Dönmez.

De fractieleider had willen 'doorknokken' als wethouder. 'De momenten van succes hebben we met elkaar gevierd. En na een tegenslag stonden we voor elkaar klaar om ons bemoedigend weer op te richten om door te knokken voor onze idealen.' Van der Velde trok vervolgens de consequentie uit de mokerslag van zijn fractiegenoten door hem de gang naar het college te beletten. Het gevolg daarvan is óók dat oudgediende Boersma, de ‘volksjongen van Boswinkel', terug kan keren in het echelon van de gemeenteraad van Enschede.

Deel dit nieuws!