De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Actieplan en 2,4 miljoen voor behoud van weide- en akkervogels

Actieplan en 2,4 miljoen voor behoud van weide- en akkervogels

MARKELO – De provincie Overijssel wil met een actieplan Weide- en Akkervogels bedreigde soorten een goede biotoop bieden. Met veel soorten weidevogels, zoals de grutto, gaat het alles behalve goed. Het doel van het actieplan is om in ieder geval de weidevogelstand in de provincie op het huidige niveau te houden in natuur- en landbouwgebieden. Er is hiervoor tot 2020 nog een bedrag van 2,4 miljoen euro exta euro beschikbaar.

In de landbouwgebieden voeren zogenoemde  agrarische collectieven het natuurbeheer uit. Dat zijn boeren die in een bepaald gebied met subsidie van de provincie in wei- en akkerlanden rekenig houden mt de vogelstand. Ze gaan voor het behoud van de weidevogels hun natuurbeheer intensiveren en uitbreiden. Het geld dat de provincie aanreikt komt van de nationale overheid..Het is de provincie die de plannen beoordeelt en al dan niet honoreert. Ook zijn de natuurbeschermingsorganisaties, de faunabeheereenheid en de coördinator vrijwillige weidevogelbescherming betrokken.

De agrarische collectieven gaan onder meer zorgen voor meer bloemrijke graslanden, een agrarische rustperiode in het broedseizoen en de inrichting van natuurvriendelijke oevers bij beken en sloten naast weilanden en een bermbeheer dat insecten aantrekt, want dat betekent behalve meer bestuiving ook meer voedsel voor vogelsoorten.

Deel dit nieuws!