De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede neemt de tijd voor toekomstscenario achttien speeltuinen

Enschede neemt de tijd voor toekomstscenario achttien speeltuinen

ENSCHEDE - De gemeente Enschede en de Stichting Enschedese Speeltuinen zijn in gesprek om een nieuwe visie op te stellen op de toekomst vast te stellen. De gemeente en de stichting nemen meer tijd om de kracht van de achttien speeltuinen ter stede beter te benutten en meer aan te laten sluiten bij de behoefte en de uitdagingen in de wijken.

De landelijke koepelorganisatie NUSO is gevraagd onderzoek te doen naar de huidige opzet van de speeltuinen, de maatschappelijke meerwaarde en de kansen die er liggen teneinde deze meerwaarde te vergroten. Vervolgens willen de gemeente en de SES met de speeltuinbesturen, professionals en betrokkenen in de wijk gericht aan de slag met het maken van een helder stappenplan om de sociale functie der speeltuinen tot volle wasdom te laten komen, waarbij de ene tuin een compleet ander maatschappelijk doel kan dienen dan de andere.

De gemeente heeft nu het beheer over de speeltuinen, maar het is geen uitgemaakte zaak dat dit zo blijft. Ook om die reden is meer tijd nodig voor het trekken van conclusies. De bedoeling is nu aan het eind van het jaar tot besluitvorming te komen.

Deel dit nieuws!