De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Felle kritiek op ex-wethouder Binnenmars over tekort bij Het Punt

Felle kritiek op ex-wethouder Binnenmars over tekort bij Het Punt

VROOMSHOOP – Het vorige gemeentebestuur, inzonderheid CDA-wethouder Binnenmars, heeft de gemeenteraad even kardinale als cruciale informatie over de exploitatie van het activiteitencentrum Het Punt te Vroomshoop onthouden. Dat concludeert fractieleider Elzinga van de coalitiepartij GBT naar aanleiding van essentiële informatie die directeur-bestuurder Visser van Het Punt naar de fracties mailde. Uit een ‘Beste Herman’-memorandum, gericht aan topambtenaar Zwerink der gemeente Twenterand, de 'senior adviseur bestuur en organisatie' van het gemeentebestuur

In het second opinion-memorandum van de hand van ICS Adviseurs werd de gemeente al te vestaan gegeven dat ze bij ongewijzigd beleid zou afstevenen op toenemende tekorten. Zulks vanwege een buitenproportioneel positieve kijk op de geprognosticeerde inkomsten en uitgaven van het activiteitencentrum met zijn sporthal, theaterzaal, zorg- en welzijnsfuncties.

 Zwerink krijgt te lezen dat directie en bestuur het sterke vermoeden hebben dat naar financiële haalbaarheid toe wordt geredeneerd, terwijl alle waarschuwingslichten op donkerrood stonden. De bezetting van de ruimtes werd te hoog ingeschat en de personeelslasten veel te laag.

De gemeente wordt een groot gebrek aan realiteiszin verweten. Dat zou zich vooral wreken in de horeca, die onnodig op twee etages werd ingericht, wat een dubbele bezetting betekende en derhalve dubbele personeelskosten. Bovendien zou de horeca op de begane grond zich op een onlogische plek bevinden. Ook de plekken en kosten van bibliotheek en theater lagen in 2012 al onder vuur. Bovendien werden huurpenningen ingecalculeerd voor nog leegstaande ruimtes. Het memorandum maakt ook gewag van een weing heldere visie bij de gemeente op het beheer van het activiteitencentrum.

Deel dit nieuws!