De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Kop van Boulevard moet volgens SP in Enschede duurzaam zijn

Kop van Boulevard moet volgens SP in Enschede duurzaam zijn

ENSCHEDE - De bouw van de Kop van de Boulevard in Enschede Centrum-Zuid biedt het stadsbestuur volgens de SP mogelijkheden een hogere trede op de ladder van duurzaamheid te bereiken. Uit een onderzoek van de Stichting Natuur en Milieu zou blijken dat Enschede minder scoort op duurzaamheid dan gemeenten van vergelijkbare grootte.

De raadsfractie van de SP wil van het college van burgemeester en wethouders weten welke maatregelen het op afzienbare termijn denkt te nemen, bijvoorbeeld bij de aanbesteding van onderdelen van de Kop van de Boulevard, een - voor Enschedeae begrippen - megaproject met woongebouwen en winkel- en kantoorpanden.

De plannen voorzien in winkels, kantoren en letterlijk en figuurlijk hoogwaardige woningbouw met stedelijke allure (520 appartementen, zowel huur als koop) in samenhang met het recent voltooide Medisch Spectrum Twente en de Stadscampus in aanbouw. De gebouwen van voorheen SLO en ING en Dishhotel worden ingepast of gesloopt.

Overigens stemde de SP afgelopen najaar als één van de weinige partijen in de gemeenteraad tégen het ambitieuze stedenbouwkundige project Kop van de Boulevard. De raad stelde bijna 8,2 miljoen beschikbaar voor de gemeentelijke grondexploitatie. Voor de investeringen in infrastructuur in het plangebied en de directe omgeving werd een krediet van vijftien miljoen beschikbaar gesteld waarbij de jaarlijkse kapitaallasten van 170.000 euro in 2020 en negen ton vanaf 2021 in de programmabegroting zullen moeten worden gedekt.

 

Deel dit nieuws!