De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA in Enschede informeert naar F35 in de richting van Oldenzaal

CDA in Enschede informeert naar F35 in de richting van Oldenzaal

ENSCHEDE/OLDENZAAL - Indien de gemeente Oldenzaal een begin maakt met de aanleg van de fietssnelweg F35 richting Enschede zou het goed zijn dat Enschede daar op aansluit. Naar de mening van het CDA-raadslid Ten Vergert was er nu toe op dit dossier 'nog weinig prioriteit' en mag er gezien de plannen in Oldenzaal (voor de zomer van 2019) wel enig tempo worden betracht.

Er is in Enschede trouwens wél een beginnetje gemaakt bij de reconstructie van de Raifeissenstraat, aansluitend op de Lonnekerspoorlaan en het fietspad naar Lonneker.

Ten Vergert wil nu weten of er al met Oldenzaal is gesproken over de F35 tussen beide steden en wijst erop dat het nieuwe college, waar het CDA voor het eerst sedert jaren géén deel meer uitmaakt, wél ambitieuze doelstellingen heeft geformuleerd op het vlak van Verkeer en Vervoer.

Verder vraagt Ten Vergert hoe veel er gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer tussen Enschede en Oldenzaal en wat dat op jaarbasis kost. Hij informeert tevens of er al voorbereidingen zijn geweest voor het gedeelte van Lonneker (steumkedorp Ten Vergert en moederdorp Enschede) en de grens met Oldenzaal waar het gaat om tracékeuze en ruimtelijke inpassing.

Deel dit nieuws!