De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Uitbater bistro op golfpark Weleveld in Zenderen tot orde geroepen

Uitbater bistro op golfpark Weleveld in Zenderen tot orde geroepen

ZENDEREN – Het college van burgemeester en wethouders in Borne biedt de uitbater van in het bij golfpark Weleveld behorende clubgebouw Bistro Weleveld de gelegenheid een verzoek in te dienen om de bestemming zodanig aan te passen dat de activiteiten ook juridisch zijn toegestaan, wat nu niet het geval is. Dit antwoordt het college op vragen die de raadsfractie van de VVD heeft gesteld. Tot die tijd moet hij zijn activiteiten staken.

Recent heeft burgemeester Welten de eigenaar van het golfpark er‘nadrukkelijk op gewezen dat de tot op dat moment ontplooide activiteiten in de eerste plaats naar aard en omvang in strijd zijn met het bestemmingsplan en in de tweede plaats niet zijn toegestaan vanwege het ontbreken van de vereiste drank- en horecavergunning.

In het kader van de handhavingsstrategie moet de gemeente volgens het college de mogelijkheid van legalisatie onderzoeken. ‘De burgemeester heeft met de eigenaar afgesproken dat hij op korte termijn een goed ruimtelijk onderbouwd verzoek zal indienen tot zodanige wijziging van het bestemmingsplan dat de huidige horeca-activiteiten ook juridisch zouden kunnen worden toegeatan.’

Deel dit nieuws!