De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Herinrichting van historische Marktstraat in Oldenzaal nu op stapel

Herinrichting van historische Marktstraat in Oldenzaal nu op stapel

OLDENZAAL - Nu het stadsfeest van Boeskool achter de rug is zal de herinrichting van de Marktstraat een aanvang nemen. De straat is vanaf café De Bestemming tot aan het kruispunt met de Paradijsstraat tot eind november afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en wandelaars kunnen er wel langs. De aangelegen bedrijven blijven waar mogelijk bereikbaar.

De straat en de aangelegen pleintjes krijgen van nieuwe bestrating, fietsenstandaarden en bloembakken. Over de precieze plekken en exacte vormen is afgelopen voorjaar met bewoners gesproken In het najaar worden de oude lichtmasten vervangen door nieuwe die passen binnen het historische straatbeeld, waar de gevels van de panden zullen worden aangelicht.

In een gedeelte van de straat komt een nieuw riool voor hemelwaterafvoer. Het afkoppelen van het hemelwater in de berging onder de Groote Markt zou bijdragen aan het verminderen van wateroverlast. Het huidige vuilwaterriool wordt gerenoveerd en versterkt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft eind vorig jaar besloten om de Marktstraat na de herinrichting af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer door plaatsing van verkeersborden; uitgezonderd het laden en lossen op vastgestelde tijden en uitgezonderd de exploitatie van de aanliggende percelen Marktstraat. De bedrijven aan de Marktstraat blijven overigens bereikbaar.

Deel dit nieuws!