De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Stichting De Klup Almelo neemt ondersteuning mantelzorgers over

Stichting De Klup Almelo neemt ondersteuning mantelzorgers over

ALMELO - De Stichting De Klup Twente zal in de gemeente Almelo de ondersteuning van mantelzorgers onder haar hoede nemen. Na het faillissement van Stichting Informele Zorg Twente (SIZT) en de door de gemeente afgewezen kapitaalinjectie van de investeringsmaatschappij Ledeboer Investments is dit volgens het college van burgemeester en wethouders een oplossing 'waardoor de continuïteit nu in goede handen' zou zijn.

De Klup Twente is naar het oordeel van het gemeentebestuur een vrijwilligersorganisatie met sterke Almelose wortels en daarenboven een ideële organisatie die mogelijkheden ziet de huidige werkwijze zoveel mogelijk voort te zetten. 'Door snel handelen van de kant van zowel de Gemeente Almelo als De Klup Twente is gezorgd dat Almelose mantelzorgers net als voorheen hulp en ondersteuning krijgen bij hun zorgtaken. Ook is verzekerd dat winstoogmerk geen drijfveer wordt omdat De Klup Twente een stichting is die er is voor en door vrijwilligers.'

De nieuwe wethouder Van Mierlo noemt de overname door De Klup 'fantastisch'. Over het behoud van de regionale samenwerking bij de ondersteuning van mantelzorgers staat in het persbericht der gemeente Almelo geen letter. Het zogenoemde Links Blok in de gemeenteraad drong daar afgelopen week sterk op aan. In de SIZT namen nog acht andere Twentse gemeenten deel, waarvan Almelo qua inbreng de grootste was. Of en zo ja hoe de andere gemeenten de steun aan manterzorgers zullen continueren is vooralsnog onduidelijk.

Deel dit nieuws!