De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Sanering de Parel voor bouw beheerschuur natuur Reggedal

Sanering de Parel voor bouw beheerschuur natuur Reggedal

ENTER/GOOR - Aan de Breddendijk te Markelo, net vóór de grens met Enter, zal bij de woning en de bijgebouwen een beheerschuur verrijzen. Op initiatief van de bewoner, de ondernemer/natuurvorser Roetgering, zal er een beheergebouw verrijzen. Roetgering, eigenaar van het lamellenbedrijf Coulisse, richtte met collega-ondernemer Bolscher van het gelijknamige vleesbedrijf een stichting op voor het beheer van 85 hectare natuurgebied in het Reggedal, dat zich uitstrekt over Enter en Goor en is hiermee ook  verantwoordelijk voor het onderhoud.

Om nu en in de toekomst de landerijen en velden in het stroomgebied van de Regge op een goede wijze te kunnen beheren is de bouw van een nieuwe beheerschuur noodzakelijk. Het bestemmingsplan laat de toevoeging van deze extra vierkante meters niet toe, maar de gemeente Hof van Twente gaat toch akkoord vanwege compenserende maatregelen.

Dat betreft het saneren van het aan de Kolhoopsdijk te Markelo gelegen voormalige campingterrein de Parel met omliggende gronden, het ontwikkelen van natuur en het in ere herstellen van de karakteristieke bebouwing. Deze investeringen in de ruimtelijke kwaliteit hebben volgens het college van burgemeester en wethouders een zodanige omvang dat voldoende ontwikkelingsruimte wordt gecreëerd om de beheerschuur te mogen bouwen.

Deel dit nieuws!