De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA in Dinkelland oppert invoering groene leges voor duurzaamheid

CDA in Dinkelland oppert invoering groene leges voor duurzaamheid

DENEKAMP - Op instigatie van het CDA in de gemeente Dinkelland komt er een onderzoek naar de haalbaarheid van zogenoemde groene leges. Dit houdt in dat de gemeente korting kan op de leeges als een plan waarvoor waarvoor de vergunning wordt aangevraagd een bijdrage levert aan verduurzaming.

De verantwoordelijkheid voor verduurzaming ligt volgens fractiechef Jogems van het CDA in Dinkelland niet alleen bij de gemeente, maar ook bij andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners.

Uit de Twentse Energie Strategie blijkt volgens Jogems dat in de bebouwde omgeving bijna een kwart van het totaal aan energie wordt gebruikt, met name veel aardgas vom aan de warmtevraag te voldoen. Daarom wil het CDA extra inspanningen vragen van bouwondernemingen en particulieren die willen bouwen. 'Maar voor wat hoort wat', laat Jogems in een persbericht optekenen, 'degene die zich inspant om extra energiezuinig te bouwen, zou wat het CDA betreft in aanmerking moeten komen voor een korting op de leges.' Hij noemt zelf het plaatsen van zonnepanelen op monumenten, nieuwbouw van woningen met nul op de meter, het aardgasvrij maken van bestaande woningen of groene daken voor waterberging.

Deel dit nieuws!