De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hengelo krijgt geld aardgasvrij bouwen, Enschede en Borne niet

Hengelo krijgt geld aardgasvrij bouwen, Enschede en Borne niet

BORNE/ENSCHEDE/HENGELO - In tegenstelling tot Enschede en Borne krijgt Hengelo wel ruim vier miljoen euro aan rijkssubsidie om een aardgasvrij woongebied te realiseren. Het ingediende plan voor de herstructueringswijk Nijverheid is namelijk geselecteerd.

De wijk Twekkelerveld in Enschede valt buiten de prijzen. Voor de reconstructie van deze wijk had Enschede ook dik vier miljoen gevraagd. Hetzelfde geldt voor de gemeente Borne die een bijdrage vroeg voor het woongebied Wensink-Zuid, ook een naoorlogse volkswijk pur sang.

De overige gemeenten in Twente, waaronder Almelo, waar genoeg wijken zijn die zich ervoor lenen, dienden geen plan in voor het aanpakken/modeniseren van oude wijken die moeten worden gerevitaliseerd, zowel fysiek als sociaal, waarbij sinds kort het aardgasvrij bouwen ook in zwang komt, als onderdeel van de gewenste aanpasing annex metamorfose.

De rijksoverheid moest bij de toekenning van geld keuzes maken omdat de som van de aanvragen het gereserveerde subsidiebedrag vele malen overtrof. Vanuitde betrokken minsteries werd 85 miljoen achteruit gelegd voor gemeenten die aan de slag wilden met aardgasvrij te bouwen.

Het moest daarbij gaan om reconstructie/modernisering van oudere wijken, met medewerking van de lolale overheid, corporaties, bedrijven en bewonersgroepen. De beoogde revitaliseting van de naoorlogse arbeiderswijk De Nijverheid is de enige Overijsselse aavraag die werd gehonoreerd. De gemeenten Borne en Enschede gaan wel verder met de plannen.

Deel dit nieuws!