De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Voorkeur statushouders Enschede bij huisvesting blijft, tegen zin VVD

Voorkeur statushouders Enschede bij huisvesting blijft, tegen zin VVD

ENSCHEDE – De gemeente Enschede blijft erbij dat statushouders voorrang hebben bij de toekenning van een sociale huurwoning. Dit vindt namelijk een meerderheid van de gemeenteraad, zo bleek hedenavond. De raadsfractie van de coalitiepartij VVD, wier wethouder Diepemaat over Ruimte en Wonen gaat, wil de voorrangspositie beëindigen van statushouders, dus van vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Het rijksbeleid is dat gemeenten naar rato statushouders moeten huisvesten. In een aantal Twentse gemeenten ligt dat moeilijk, in sommige komt er weinig tot niets van terecht omdat vooral autochtone inwoners ook in aanmerking moeten doen voor een sociale huurwoning.

Ook voor de VVD in Enschede is de voorrangsregeling een brug te ver. Alleen de PVV sprak vanavond steun uit voor de VVD-motie, al kwam lokaal leidsman Elferink van de PVV ook me een eigen motie waarin het college en dus de woningcorporaties werden opgeroepen helemaal geen sociale huurhuizen meer toe te wijzen aan statushouders.

Deel dit nieuws!