De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Meerderheid raad Enschede wil nationale driekleur in vergaderzaal

Meerderheid raad Enschede wil nationale driekleur in vergaderzaal

ENSCHEDE - Een meerderheid van de gemeenteraad, twintig volksvertegenwoordigers, gaat akkoord met een PVV-voorstel om de Nederlandse vlag in de raadszaal op te hangen. Dat bleek vanavond tijdens een samenkomst van het lokale parlement.

Ook de collegepartijen BBE (minus het raadslid Sanders), VVD en ChristenUnie stemden voor een motie die de PVV indiende. Daarnaast toonden de oppositiepartijen CDA, DPE en GV zich voorstander. Daarmee was er een meerderheid voor het 'planten' van de Nederlandse driekleur plus de Enschedese vlag. Waarbij moet worden opgemerkt dat twee vermoedelijke tegenstanders (Boersma van de PvdA en Futselaar van de SP) op het appèl ontbraken.  Zij hadden de uitslag nog 'closer' kunnen maken: van 20-17 tot 20-19. In zijn toelichting sprak fractievoorzitter Elferink van de PVV over nationale trots, een teken van vrijheid benevens een uiting van eenheid.

Na de stemming stelde woordvoerder De Roode van de ChristenUnie het jammer te vinden dat de meerderheid 'slechts' twintig raadsleden telt en dat bij zoiets fundamenteels er eigenlijk een grotere meerderheid zou moeten zijn. Hij stelde om die reden voor daar in het presidium van de gemeenteraad nog eens ernstig over te beraadslagen. Want: 'De vlag is te waardevol om neer te zetten als de helft er op tegen is en hem niet ziet staan.'

 

 

 

Deel dit nieuws!