De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Opgravingen in Hengelo leggen sporen vroegere samenlevingen bloot

Opgravingen in Hengelo leggen sporen vroegere samenlevingen bloot

HENGELO - Bij opgravingen in Hengelo zijn volgens deskundigen belangwekkende archeologische opgravingen gedaan. De vondsten, vooral sporen van vroege samenlevingen, zouden dateren van een vijfhonderd voor tot vjfhonderd na het begin van de jaartelling. Het onderzoek en de inventarisatie zullennog maanden duren, de duiding nog jaren.

Er zijn de afgelopen tijd sleuven gegraven, die in verwijzende zin rudimentare overblijfselen van behuizingen en bestaanswijzen aan de oppervlakte brengen.

Deel dit nieuws!