De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Rekenkamer: aanbevelingen voor duurzaamheid bedrijven Enschede

Rekenkamer: aanbevelingen voor duurzaamheid bedrijven Enschede

ENSCHEDE - De aandacht voor duurzaamheid is tot op heden in Enschede vooral gericht op het opwekken van duurzame energie en energiebesparing bij afzonderlijke bedrijven, maar het zou meer vrucht dragen acent te leggen op bedrijventerreinen. In de eerste plaats door verduurzaming te bevorderente treffen bij de herstructurering van bedrijventrreinen en in de tweede plaats door het georganiseerde bedrijfsleven aan te sporen duurzaam te werken. Dat stelt de Rekenkamercommissie Enschede naar aanleiding van haar onderzoek naar de stand van zaken en de kansen terzake de verduurzaming van bedrijventerreinen in de stad.

In diverse landelijke overzichten komt het beeld naar voren dat Enschede op het vlak van duurzaamheid bij de minst presterende gemeenten van Nederland behoort. Bovendien constateert de Rekenkamer dat de gemeente géén beleid voert op het gebied van het verduurzamen van bedrijventerreinen. Wel is er beleid op deelterreinen, zoals energie, klimaat, water en afval, maar dan weer niet toegespitst op bedrijventerreinen.

Het gemeentebestuur dient volgens de Rekenkamer duidelijke doelstellingen te formuleren en te linken aan ruimtelijke ordening, vestigingsbeleid en economische wervingsinspanning. Ook zou de organisatiegraad van bedrijven per bedrijventerrein hoger moeten komen te liggen, via parkmanagement en ondernemersverenigingen. Ook adviseert de Rekenkamer het gemeentebestuur van Enschede (college, raad en ambtenarij) meer oog te hebben voor kleine bedrijven en MKB-bedrijven, die vaak een sterke binding met de regio hebben, waardoor ze vanuit het lange-termijn-perspectief belang hebben bij verduurzaming.

Deel dit nieuws!