De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Raad akkoord met financieel noodverband voor Punt Vroomshoop

Raad akkoord met financieel noodverband voor Punt Vroomshoop

VROOMSHOOP - De gemeenteraad van Twenterand heeft vanmiddag het sein op groen gezet om ten behoeve van het activiteitencentrum Het Punt in Vroomshoop een ton vrij te spelen en daarnaast een achtergestelde lening van 132.000 euro te verstrekken. Behalve dat bedrag moet ook het huidige negatief vermogen met een omvang 219.000 euro worden geneutraliseerd.

De gemeenteraad heeft in meerderheid geen behoefte aan voorstellen van PVV en PvdA/GroenLinks om een rekenkameronderzoek respectievelijk en raadsonderzoek in te stellen. De indieners denken dat het goed is vreemde ogen te laten kijken naar alles wat er de afgelopen vier jaar mis is gegaan bij de bouw en de exploitatie van het gebouw dat behalve een sporthal en een theater ook welzijnsfuncties herbergt, zoals Bibliotheek, Vluchtelingenwerk en Zorgzaam. Van de laatste drie vindt de PVV dat ze in het gemeentehuis kunnen worden gehuisvest, maar de overige partijen hechten juist aan de spreiding der voorzieningen over de onderscheiden kernen der gemeente Twenterand.

Volgens wethouder Koster is het zijn streven Het Punt met een recent aangetreden nieuwe Raad van Toezicht zal hij behalve 2019 ook in 2020 nog incidenteel geld voor Het Punt nodig hebben, om in 2021 te komen met een voorstel voor een meerjarig structureel bedrag. ‘We beogen een nieuwe start, met rust in de tent.’ Waaraan het SGP’er Jonker toevoegde: ‘En ook rust in de portemonnee.'

Aan het eind van de  beraadslagingen kwam het CDA-raadslid Kerkdijk met de suggestie om een andere beleidsambtenaar voor Het Punt aan te wijzen. Uit rapporten blijkt dat de huidige zacht gezegd de afgelopen vier jaar minder functioneerde dan mocht worden verwacht. De beroerde aansturing vanuit het gemeentehuis, ook politiek (wethouder Binnenmars) liet namelijk zeer te wensen over, wat de oorzaak zou zijn van miscalculaties en tekorten.

Deel dit nieuws!