De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Oldenzaal speelt het hard met rest van Twente, Münster en Twence

Oldenzaal speelt het hard met rest van Twente, Münster en Twence

OLDENZAAL - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Oldenzaal stelt de gemeenteraad voor bezwaar te maken tegen de voorgestelde publiek-publieke samenwerkingsovereenkomst met de Stad Münster, die aldus aandelen wil verwerven in de Twentse afvalverwerker en energieproducent Twence.

Het college twijfelt openlijk aan houdbaarheid van de juridische constructie om Stadt Münster als klant voor Twence te behouden door de Duitse gemeente aandelen in het bedrijf te bieden en daarmede de grenzen van de Europese regelgeving op te zoeken. Voorts past het, in het licht van de voorgenomen verkoop van de aandelen Twence door de gemeente Oldenzaal, niet om nu deze vorm van samenwerking met Stadt Münster aan te gaan. Het zou beter zijn dat Münster de aandelen van Oldenzaal overneemt en ook die van Almelo dat zijn aandelen eveneens te gelde wil maken.

Een bestuurlijk/ambtelijke werkgroep heeft samen met de Stadt Münster onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot samenwerking, met als uitkomst dat Stadt Münster aandelen in Twence krijgt en dat dit bedrijf een deel van het Twentse groenafval in Münsterland aanbiedt.

Deel dit nieuws!