De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Plan multifunctioneel gebruik grond en panden Eeshof in Tubbergen

Plan multifunctioneel gebruik grond en panden Eeshof in Tubbergen

TUBBERGEN - De gemeente, de bibliotheek, de scholengemeenschap Canisius en de Zorggroep Sint Maarten nemen het voortouw bij het verbinden en uitwisselen van gemeenschappelijke activiteiten op het terrein van De Eeshof in Tubbergen. Ze ondertekenden vandaag hiertoe een intentieovereenkomst. De Eeshof dient met zorg als hoofdactiviteit een 'smeltkroes van activiteiten' te worden. Genoemd zijn een openbare werkplaats, een fablab, een (glas)atelier en een museumvoorziening, maar zij veel meer ideeën en mogelijkheden. De bedoeling is dat er samenwerking en verbinding tot stand komt. De initiatiefgroep streeft naar activiteiten die samenhang vertonen en op elkaar kunnen aansluitenten dienste van inwoners en bezoekers.

De Eeshof van de Zorggroep Sint Maarten staat centraal, inzonderheid de panden op het terrein, zoals het Koetshuis en de Havezate, maar ook de buitenterreinen. In de samenwerking in het omringende gebied zien de 'kartrekkers' meerwaarde. Ze gaan volgend jaar verkennen hoe en of de samenwerking zinvol en verantwoord plaats kan vinden. Daarnaast worden de mogelijkheden voor het onderbrengen van de activiteiten in de panden gewikt en gewogen. Dit kunnen manifestaties zijn van allerlei belangstellenden. De uitvoering gebeurt in harmonie met de zorg- en welzijnsactiviteiten. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid een wandelroute, gekoppeld aan kunstobjecten die in verbinding staan met de omgeving van het terrein. Voor investeringen in gebouwen en terreinen zijn de betrokken partijen verantwoordelijk. Hierbij wordt rekening gehouden met de identiteit en het karakter van de locatie, namelijk wonen en zorg voor ouderen.

Deel dit nieuws!