De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Münster bij Twente door Twence op de markt van afval en energie

Münster bij Twente door Twence op de markt van afval en energie

HENGELO/ENSCHEDE – Naar de inschatting van het Kommunalaufsicht, de Duitse toezichthouder, is de gemeentelijke samenwerking tussen twaalf Twentse gemeenten en Stadt Münster een belangrijke stap richting een volwaardig aandeelhouderschap van Münster op termijn.

De overeenkomst, die deze week zijn beslag kreeg, voorziet in het uitwisselen van diverse afvalstromen waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de technische mogelijkheden die aan beide zijden van de grens beschikbaar zijn. Zo wordt vanuit Münster jaarlijks 45.000 ton gesorteerd restafval bij Twence omgezet in warmte en stroom voor regionale bedrijven en enkele duizenden huishoudens in Twente. In ruil daarvoor recyclen de gemeentelijke afvalbeheerdiensten van Münster (AWM) jaarlijks vijfduizend ton groen- en restafval van de deelnemende Nederlandse gemeenten.

De samenwerking zou zowel economische als ecologische voordelen opleveren, zoals afvalvermindering en daarmee milieuwinst. Daarnaast draagt de regeling bij aan versterking van de regionale economie en wordt de Euregionale werkgelegenheid gestimuleerd. Stadt Münster en de twaalf deelnemende Nederlandse gemeenten gaan ervan uit dat met de ondertekening van de gemeentelijke samenwerking het toekomstig aandeelhouderschap van Münster in Twence een stap dichterbij is gekomen. Nu is zulks door regelgeving nog een stap te ver.  Als het te gelegener tijd mogelijk is zouden er nog 'belangrijke voordelen voor de regio' zijn te halen.

Deel dit nieuws!