De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Oldenzaal legt zijtak fietssnelweg F35 naar Enschede in 2019 aan

Oldenzaal legt zijtak fietssnelweg F35 naar Enschede in 2019 aan

OLDENZAAL - De gemeente Oldenzaal vindt het bevorderen van het fietsgebruik belangrijk. Zowel het aandeel fietsen in het totale verkeer als het aantal fietsers en fietskilometers moet de komende jaren blijven groeien. Om dit te bereiken is verdere verbetering van het fietsnetwerk nodig.

OLDENZAAL - Het gemeentebestuur van Oldenzaal zal volgend jaar de zijtak van fietssnelweg F35 vanuit de richting Enschede faciliteren. De aanleg is in twee fases opgedeeld. De eerste en grootste fase bestaat uit het realiseren van de fietssnelweg van de gemeentegrens tot aan het appartementencomplex van de de woningcorporatie WBO aan de Oude Lossersestraat. Het betreft binnen de bebouwde kom een breed verlicht fietspad voor twee richtingen. Buiten de bebouwde kom zijn ook bromfietsers welkom en voor een deel ook bestemmingsverkeer.

De tweede fase betreft de aansluiting tussen de eerste fase en het kruispunt Enschedesestraat-Schelmaatstraat. Dit heeft te maken met grondaankoop en de daarbij samenhangende uitvoeringsvorm van het kruispunt.

Op de lange termijn is de verwachting dat meer automobilisten tussen Oldenzaal en Enschede zullen overstappen op de (elektrische) fiets. Door een regensensor in het verkeerslicht Enschedesestraat-Lossersestraat staan fietsers in de toekomst niet meer te wachten in de regen. Zij krijgen bij slecht weer namelijk vaker voorrang op de auto. Daarmee willen wij het fietsen nog meer stimuleren.

Deel dit nieuws!