De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hellendoorn haalt streep door helft van woningplannen (480 huizen)

Hellendoorn haalt streep door helft van woningplannen (480 huizen)


NIJVERDAL - De gemeenteraad van Hellendoorn heeft de woningbouwcapaciteit beperkt door ruim de helft van het aantal plannen te schrappen, ruim 480 woningen. Met de resterende capaciteit van zo’n vierhonderd woningen kan volgens wethouder Overmeen worden voldaan aan de behoefte aan woningbouw in kleine kernen, huizen voor starters en levensloopbestendige woningen

Er is duchtig het mes gezet in de Kruidenwijk-Zuid, in Hellendoorn-Noord en in Haarle. Het oogmerk is om vanaf nu naar aantoonbare behoefte duuurzaam te bouwen. Bij gebrek hieraan sneefde onlangs bij de Raad van State de bouw van een appartementenproject op de hoek Molenweg/Smidsweg in Nijverdal. Er zijn nu op voorhand bouwvolumes in Haarle en Nijverdal van tafel gehaald en zijn bij diverse projecten minder woningen gebouwd dan formeel was toegestaan.

Met de nu door de raad goedgekeurde verlaging van de plancapaciteit veronderstelt Overmeen vraag en aanbod 'met elkaar in balans te brengen' en juridische procedures te voorkómen.

Deel dit nieuws!