De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Almelo blijft onder preventief financieel toezicht provinciebestuur

Almelo blijft onder preventief financieel toezicht provinciebestuur

ALMELO - Het financieel herstel van de gemeente Almelo verloopt volgens de provincie Overijssel 'voorspoedig', maar het preventief toezicht blijft intact.

Het eigen vermogen is nog negatief en het gemeentebestuur dient volgens gedeputeerde Van Haaf van Overijssel 'nog fors moeten bezuinigen'. Van Haaf: 'Almelo heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het herstel van haar vermogenspositie. De gemeente wordt echter geconfronteerd met ontwikkelingen die de realiteit van de begroting en het herstel van het eigen vermogen verder onder druk zetten. Daardoor duurt het herstel van het eigen vermogen mogelijk langer.' Ze doelt daarbij vooral op de kosten in het sociaal domein. Dat is volgens haar bij alle gemeenten een probleem. 'Er wordt door de oplopende financiële tekorten minder geïnvesteerd in - onder meer - energietransitie, duurzaamheid en leefomgeving

Overijssel houdt de gemeenten Hardenberg en Ommen secuur in de gaten. De bestuursdienst Ommen-Hardenberg iis per 1 januari 2019 opgeheven. Dit betekent dat beide gemeenten hun dienstverlening zelf gaan uitvoeren. De organisaties worden aangepast aan de nieuwe situatie en het ontvlechtingsakkoord wordt de komende tijd verder uitgewerkt. De provincie zit er kort op om te zie hoe de ontvlechtig in financiële zin verloopt.

Deel dit nieuws!