De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Gemeenten in Twente betalen meer voor de huishoudelijke hulp

Gemeenten in Twente betalen meer voor de huishoudelijke hulp

BORNE - Dertien gemeenten in Twente moeten hun kas aanspreken om op basis van de CAO hogere vergoedingen betalen voor huishoudelijke hulpen. Het besluit is een gevolg van de nieuwe CAO waarover werkgevers en werknemers afgelopen jaar overeenstemming bereikten. Het 'uurloon' stijgt met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 met 3,25 procent. Ook gaan de gemeenten in 2019 een hoger uurtarief betalen.

De dertien betrokken gemeenten (alleen Rijssen-Holten doet niet mee) hebben begin dit jaar raamovereenkomsten gesloten met zorgaanbieders voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning. Verder is per 1 april is de nieuwe CAO Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) van kracht die bepalingen bevat die van invloed zijn op de tarieven, die gemeenten en zorgaanbieders begin dit jaar afgesproken hebben. Daarnaast moeten gemeenten zich zich houden aan de ‘Algemene maatregel van Bestuur' en op grond daarvan 'een reële prijs betalen voor Wmo-diensten'.

De verhoging van de tarieven voor huishoudelijke hulp betekent een kostenstijging voor gemeenten, die zou moeten worden betaald uit de extra bijdrage die gemeenten ontvangen uit het Gemeentefonds, al is die bijdrage ontoereikend om de kostenstijging geheel op te vangen. Dit betekent volgens coördinerend wethouder Velten van Borne dat gemeenten in Twente eigen financiële middelen moeten aanspreken.

Deel dit nieuws!