De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Dinkelland en Tubbergen gaan mantelzorgers lokaal ondersteunen

Dinkelland en Tubbergen gaan mantelzorgers lokaal ondersteunen

DENEKAMP/TUBBERGEN - De gemeenten Dinkelland en Tubbergen beëindigen met ingang van het komende jaar de subsidierelatie met de Stichting Informele Zorg Twente. Ze hebben er na het faillissement afgelopen zomer geen fiducie meer in en gaan voor de ondersteuning van mantelzorgers in zee met de Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland, in samenwerking met de overige organisaties binnen netwerkorganisatie Wij in de Buurt.

De colleges van burgemeester en wethouders vinden de financiële injectie door Ledeboer Investments in de Stchting Informele Zorg Twente riskant omdat dit investeringsvehikel eigendom is van van commerciële zorgorganisaties, waardoor er mogelijk sprake zal zijn van belangenverstrengeling.

Dar komt bij dat ten gevolge van de transformatie algemene voorzieningen in het sociaal domein het beleid van Dinkelland en Tubbergen erop gericht activiteiten zoveel mogelijk lokaal en dichtbij de samenleving te organiseren.

 Eerer al koos de gemeente Almelo er na het faillissement van de Stichting Informele Zorg Twente al voor te kiezen voor een lokale organisatie, te weren de Stichting De Klup.

Deel dit nieuws!