De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Van Veldhuizen steekt loftrompet over progressie Enschede/Twente

Van Veldhuizen steekt loftrompet over progressie Enschede/Twente

ENSCHEDE – Er vinden in Twente investeringen plaats tot alles bij elkaar meer dan 160 miljoen. Dat stelde burgemeester Van Veldhuizen vandaag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Enschede bij Saxion Hogeschool. En: ’Op de schouders van een nog harder bevochten Agenda voor Twente voor de 21ste eeuw kunnen we sprongen vooruit maken.’

Een conclusie dringt zich op volgens Van Veldhuizen die tevens voorzitter is van de Regio Twente: ‘We kunnen in Twente - ondanks de onvermijdelijke Twentse bestuurssoapjes - samenwerken. We hebben met de vier o’s (onderwijs, ondernemers, onderzoekers en overheid) als team uitgeblonken en dat mag ook eens gezegd.’ Wat hij dus in de nieuwjaarsrede deed.

En dan zijn er de tientallen miljoenen van de Regiodeal met rijksoverheid en provincie. Daarenboven komt er jaarlijks aan Europees geld (subsidies en leningen) nog eens negentig euro per inwoner binnen. Dat is twaalf keer zoveel als de zeven en een halve euro per inwoner uit de Agenda voor Twente waar, aldus Van Veldhuizen, ‘zoveel aandacht naar is uitgegaan’.

Enschede

De stad Enschede ligt ‘in essentie op koers’, memoreerde Van Veldhuizen. ‘We zijn in 2018 een aantrekkelijker stad geworden.’ Hij releveerde in dat verband en groei met duizend inwoners, meer bedrijven en meer banen, vol cultuur en creativiteit, en tegen de trend in met meer winkels in de binnenstad en landelijk allure voor de Langestraat.

De burgemeester noemde de alsmaar sterker stijgende kosten van de zorg een financiële last waar niet tegen op te begroten valt. 'Op een gegeven moment - en dat is dichterbij dan je hoopt - beslist het lot. Dat is zelden rechtvaardig, met name voor de mensen die het nu al moeilijk hebben. En daar ligt voor de lokale overheid nog steeds een heel belangrijke opdracht. ‘

Deel dit nieuws!