De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Links Blok Almelo wil ombuiging beleid in plaats van uiholling sociale lasten

Links Blok Almelo wil ombuiging beleid in plaats van uiholling sociale lasten

ALMELO - De vier samenwerkende raadsfracties van PvdA, SP, GroenLinks en Leefbaar Almelo hekelen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om extra te bezuinigen op sociaal beleid. De coalitiepartijen zouden zich beter kunnen bezinnen op de opdracht die ze het college hebben gegeven en die aan te passen.

Dat is het oordeel van de linkse fracties in Almelo, nu het college de raad vraagt akkoord te gaan met (extra) bezuinigingsmaatregelen in het sociaal domein. 'Het zijn stuk voor stuk harde maatregelen die inwoners treffen die het al niet voor de wind gaat.' De progressieve fracties van Links Blok laten weten 'dan ook verre van te popelen om in een verzamelbesluit in te stemmen met de plannen'en roepen de coalitiepartijen CDA, VVD, LAS en ChristenUnie op er evenmin hun zegen aan te geven, en het college te bewegen tot inzicht en inkeer te komen.

Het coalitieprogramma ging al uit van een bezuiniging van 12,7 miljoen op jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie, wat al leidde tot stevige kritiek uit linkse hoek, maar nu blijkt dat het nog niet genoeg is en dat er meer en dieper moet worden gesneden in sociale voorzieningen om de boel spits te krijgen.

Het college twijfelt in de jongste raadsbrief volgens Links Blok er nu ook zelf 'openlijk aan hoe reëel de totale opgave is'. Het oppositionele kwartet wil dat de coalitie terug naar de tekentafel gaat en zich daarbij kritisch de vraag stelt of de stad en de bevolking 'een reusachtige bezuiniging op de zorg en participatie' überhaupt wel aan kunnen.

Deel dit nieuws!