De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Van Mierlo hakt fors in zorg: 'De tijd van theedrinken in Almelo voorbij'

Van Mierlo hakt fors in zorg: 'De tijd van theedrinken in Almelo voorbij'

ALMELO – Het college van burgemeester en wethouders te Almelo wil miljoenen bezuinigen op de kosten van zorg en ondersteuning. Dat is volgens wethouder Van Mierlo hard nodig om geen megatekorten te krijgen. De wethouder gewaagde in een raadsdebat van ‘noodzaak en urgentie’. Hij wees in dat verband met name op de jeugdzorg die alleen al vorig jaar een tekort op de begroting van zeven miljoen veroorzaakte.

‘Er zullen nog draconische maatregelen moeten worden getroffen’, kondigde Van Mierlo aan. En ook: ‘De fase van theedrinken is voorbij, we laten het niet zomaar gebeuren.’ Daarmee refereerde hij aan het verwijt dat de gewezen burgemeester Cohen van Amsterdam tot op de dag van vandaag aankleeft, namelijk dat bij grote problemen moet optreden en geen kopjes thee moet drinken, oftewel: niet moet toedekken, maar moet doorpakken. Dat vindt ook Van Mierlo waar het gaat om het bestrijden van de maatschappelijke der oplopende zorgkosten.

De coalitie van  VVD, LAS, CDA en ChristenUnie steunt de wethouder voluit met als grote verdediger van deze koers VVD-leider Pauwels, al kreeg die - en dat voor het eerst - naar inhoud en opsmuk onverwacht sterke steun van voorman Teeuw van de ChristenUnie. Het interpellatiedebat vond plaats op instigatie van Links Blok (PvdA, SP, GroenLinks en Leefbaar Almelo) en werd ook een klassieke links-rechts-clash tussen coalitie en oppositie.

De raadsleden Loupatty van de VVD en en Hummels van Leefbaar Almelo persoinifieerden de tegenstelling, met als curieus aspect dat beiden ooit veelbelovend in de fractie van de PvdA zaten, maar er door ambities, principes en ruzietjes vertrokken, waarbij Hümmels een Almelose variant van Leefbaar begon en Loupatty kreeg asiel bij de VVD toen het CDA voor hem geen plek in de herberg zei te hebben, Opvallend is ook dat beiden zich ooit - vergeefs - kandideerden voor het wethouderschap namens de PvdA, die voor het eerst in de historie van Almelo sedert 2016  geen wethouder meer levert. Teeuw constateerde in het debat dat Links Blok doet denken aan de tijd dat de PvdA bepaalde wat er gebeurde en regentesk regeerde.

 

Deel dit nieuws!