De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens CXCIII

Hij kwam vannacht weer even voorbij, in naam, op de radio met trots genoemd door zijn dochter. Wolter Lemstra, in de eerste vier jaar van de Roskam burgemeester van Hengelo. Ik zou het kunnen opzoeken, maar uit de kop zeg ik dat hij een college voorzat, met de CDA-wethouders Ten Thij en Huitink, de PvdA-wethouders De Waal en Roessink en GroenLinks-wethouder Nijhof, van wie de helft is overleden. Het was ook een college van Bier en Wijn, waarbij Lemstra altoos voorop ging bij de consumptie van wijn, inzonderheid korenwijn. Ik kan me een paar lange nachten bij Stravinsky en Van der Valk herinneren. Hij ging altijd vol op het orgel, zoals hij zich eerder als jong Gronings antirevolutionair liet gelden als kerkorganist.

Hij vond drie jaar geleden, te gast bij een bijeenkomst van Ten Hag Makelaars, dat er een biografie van hem moest verschijnen. Dat vond ik ook. In dat levensverhaal zou ruim aandacht moeten zijn voor en reflectie op de afgeketste fusie van de gemeenten Hengelo en Enschede, met de woonwijk Borne erbij. Lemstra was, schreef ik toen uit betrouwbare bron, met die opdracht naar Hengelo gestuurd. De gewezen secretaris-generaal op twee departementen en gemeentesecretaris te Amserdam, geloofde er ook zelf heilig in. Omvang, volume, een tandje erbij, niet bang zijn, de kop vooruit, meer kracht. Waarom veranderde de bestuurlijke mastodont van opvatting en liet hij collega Wierenga van Enschede van de ene op de andere dag vallen? Daar heeft hij nooit klare korenwijn over geschonken. Een biografie dient ook de Twentse geschiedschrijving.

Wel liet Lemstra een paar keer doorschemeren dat hij niet heen kon om het toenemende verzet onder burgerij en politici tegen wat ineens een 'overname' door Enschede heette te zijn. Uit het niets kwam Burger Belangen Hengelo vijfkoppig in de gemeenteraad, waar ook andere partijen zich begonnen af te keren van Enschede. dan kun je, motiveerde Lemstra, niet anders dan luisteren naar de volkswil. Tot die tijd had hij daar minder last van. Het gegeven dat het landelijke CDA zich van gemeentefusies afwendde lijkt tenminste een even grote rol te hebben gespeeld. Lemstra werd namens het CDA senator en leidde onderzoekscommissies in de zorg. 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit nieuws!