De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Tubbergen dokt 1,75 miljoen vrijliggend fietspad naar Manderveen

Tubbergen dokt 1,75 miljoen vrijliggend fietspad naar Manderveen

MANDERVEEN/TUBBERGEN - Er moet alles aan worden gedaan om deze raadsperiode bezijden de Manderveenseweg in de gemeente Tubbergen een vrijliggend fietspad aan te leggen  in plaats van een reconstructie en markering van de weg. De gemeenteraad heeft er al een bedrag van 1,75 miljoen voor vrijgespeeld in de meerjarenbegroting. Het college van burgemeester en wethouders gaat nu aan het werk met het bestek en de aanbesteding.

De planning is eind volgend jaar met de aanleg te beginnen. In elk geval is het de bedoeling dat het fietspad er in 2021 ligt. Het voornemen is ook de aanwonenden en de dorpsraad nauw bij de uitwerking van de trac├ękeuze en de vormgeving te betrekken. De opzet is zo min mogelijk bomen te kappen. Er vindt over twee weken een inloopbijeenkomst plaats.

Het college zegt te uit te gaan van een bijdrage uit de vleespotten van de regio Twente en de provincie Overijssel in het kader van de verkeersveiligheid.

Deel dit nieuws!