De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Haaksbergen verkiest verbouw met nieuwbouw voor Assink Lyceum

Haaksbergen verkiest verbouw met nieuwbouw voor Assink Lyceum

HAAKSBERGEN - De huidige behuizing van de scholengemeenschap Het Assink Lyceum aan de Van Brakelstraat in Haaksbergen zal worden verbouwd en uitgebreid voor een bedrag van 16,4 miljoen. De mogelijkheid het bestaande gebouw af te breken ten faveure van algehele nieuwbouw viel af, want zou volgens een gemeentelijk bericht tussen de 1,3 en 3,2 miljoen meer kosten.

Ook een verspijkering van De Bouwmeester ten behoeve van Het Assink Lyceum viel af, vanwege de relatief hoge kosten van 15,1 miljoen en de relatief minder locatie. Het gemeentebestuur kiest in afstemming met het schoolbestuur voor de vernieuwbouwvariant.

De gemeenteraad komt er bij de behandeling van de Kadernota (met het financieel meerjarenperspectief) nader over te spreken. Nu al wordt de raad gevraagd de bereidheid uit te spreken de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging voor de locatie Van Brakelstraat vast te stellen, onder voorbehoud van kredietverstrekking door de Haaksbergse gemeenteraad.

Deel dit nieuws!