De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Losser benut dit jaar voor inventarisatie woonbehoeftes van ouderen

Losser benut dit jaar voor inventarisatie woonbehoeftes van ouderen

LOSSER – Het huidige aantal sociale huurwoningen in de sociale sector blijft dit jaar op peil. Het zijn er zo’n negentienhonderd. In de loop van het jaar wordt bekeken of er in of kort na 2020 veranderingen nodig zijn in aantallen en types huurhuizen. De woningcorporatie Domijn, de gemeente Losser en Stichting Huurders Belangen Losser hebben dit in ‘prestatieafspraken’ vastgelegd.

Er zal volgens wethouder Prins een jaar de tijd worden genomen om te onderzoeken hoe het aanbod van sociale huurwoningen in de toekomst zo goed mogelijk aansluit op de behoeften van wat ‘de diverse doelgroepen’ worden genoemd. Nu al is het volgens Prins duidelijk dat veel inwoners van de kernen in de gemeente Losser steeds meer zal bestaan uit senioren en dat het woningaanbod daar op zal moeten worden afgestemd. Domijn gaat, laat directeur Buursink van de corporatie weten, ‘actief in gesprek met deze ouderen  van nu en straks over hun toekomstige woonwensen’.

Deel dit nieuws!