De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hellendoorn stemt in met natuurlijke maatregelen voor Boetelerveld

Hellendoorn stemt in met natuurlijke maatregelen voor Boetelerveld

HELLENDOORN - De Het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn stelt de gemeenteraad van voor in te stemmen met maatregelen aan de westelijke kant van Haarle waar het al Mariënheem heet en Raalte is. Dat gebeurt door de bemesting en beweiding aan de oostkant van het gebied tegen te gaan en daarmee de verzuring van het water. Het gaat om beschermingsmaatregelen voor het natuurgebied Boetelerveld, dat 170 hectare omspant.

Hellendoorn is gevraagd een reactie te geven op de plannen, want de provincie Overijssel is op dit dossier de eerste overheid. Het college schrijft dat behalve de betere landschappelijke en ecologische waarden de landschappelijke waarde voor recreanten en vogelspotters zal toenemen, Daar staat tegenover dat er wel hier en daar beperkingen voor de landbouw zullen zijn, wat de vitalieit  en de werkgelegenheid van de agrsrische sector kan aantaste . Op de lange termijn en in landelijk perspectief dragen de maatregelen volgens het college bij aan ruimte voor vergunningen voor uitbreiding van landbouwactiviteiten.

Er is naar het oordeel van het college ' een intensief en zorgvuldig gebiedsproces' geweest, waarbij het Boetelerveld gebaat is. Het gebied, genoemd naar de nabije buurtschap Boetele, hoorde vroeger bij de havezate Schoonheten en zou in 1953 ontgonnen worden. Na de watersnoodramp in Zeeland werden alle beschikbare middelen daar ingezet en waren er geen machines en mankracht meer over om het Boetelerveld te ontginnen. Daarom is deze uniek genoemde natte heide bewaard gebleven en kreeg het de Europese status Natura 2000.Het gebied mede zo bijzonder vanwege het klokjesgentiaan dat hier groeit en de kamsalamander diezich er ophoudt.

 

Deel dit nieuws!