De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Oldenzaal stelt prioriteiten voor veiligheid en doorstroming verkeer

Oldenzaal stelt prioriteiten voor veiligheid en doorstroming verkeer

OLDENZAAL – De gemeente Oldenzaal wil 67 verkeersknelpunten aanpakken en heeft daar overeenkomstig het ‘regeerakkoord’ van WG, CDA en VVD ook budget voor. Het college van burgemeester en wethouders heeft  op basis daarvan een prioriteitenlijst opgesteld en zal die aan de gemeenteraad voorleggen.

Het benodigde krediet voor het treffen van maatregelen op de Thorbeckestraat (negentigduizend euro) en het kruispunt Schipleidelaan /Oude Almeloseweg en de Kalheupinklaan (een ton) kan ten laste worden gelegd van het budget verkeersonveilige situaties   (vier ton)  en het restantbudget verkeersonveilige situaties (160.000 euro) wil het college aanwenden ten behoeve van de door de  gemeenteraad te prioriteren projecten.

De structurele aanpak heeft behalve het bevorderen van de veiligheid ook ten doel de bereikbaarheid van Oldenzaal te vergroten, waaronder een betere doorstroming van het verkeer op de Eektestraat en het veiliger maken van de rotonde Oude Rondweg/Leliestraat en de Thorbeckestraat.

Deel dit nieuws!