De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Nieuwbouw in sociale sector Domijn na sloop huizen Enschede-West

Nieuwbouw in sociale sector Domijn na sloop huizen Enschede-West

ENSCHEDE – De woningcorporatie Domijn gaat in stadsdeel Enschede-West nieuwbouw plegen in de sociale huursector. Het gaat volgens plan om 55 huizen die in de plaats komen van de 66 woningen van de Thomas de Keyserstraat die tegen de vlakte gaan. De voorbereiding van de nieuwbouw vindt dit jaar plaats, de daadwerkelijke bouw volgend jaar.

Het besluit om te slopen en nieuw te bouwen maakte de woningcorporatie bekend na afweging van een aantal scenario’s. De bewoners van de huizen die moeten wijken zijn deze week op de hoogte gesteld. De wijk is volgens Domijn toe aan vernieuwing, analoog aan war eerder in van Stadsveld gebeurde, zoals de appartementencomplexen en eengezinswoningen in de omgeving van het winkelcentrum. Domijn wil meer variatie in woningen, meer groen en naar de mores van de deze tijd gebouwd volgens de principes van duurzaamheid

De corporatie geeft aan bewoners die willen blijven de kans te geven om in de beoogde nieuwbouw een huis te betrekken. Ook zouden ze voorrang krijgen op een andere woning en er wordt voor hen een sociaal plan vastgesteld, waarin zaken geregeld zijn zoals een verhuiskostenvergoeding. Met elk der huishoudens afzonderlijk vindt daarover een gesprek plaats.

Deel dit nieuws!