De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hellendoorn en Hof bieden te weinig voor Twence-aandelen Almelo

Hellendoorn en Hof bieden te weinig voor Twence-aandelen Almelo

ALMELO - Een aantal Twentse gemeenten toonde aanvankelijk belangstelling voor overname van de aandelen van gemeente Almelo in het bedrijf Twence, maar de onderhandelingen liepen spaak. De overblijvende gemeenten Hellendoorn en Hof van Twente boden in de ogen van Almelo domweg te weinig geld. Dit betekent dat Almelo voorshands aandeelhouder blijft. 

Het college van burgemeester en wethouders zal zich op korte termijn beraden over alternatieven om de aandelen in de afvalverbrander en energieopwekker Twence te slijten 'buiten de kring van de huidige aandeelhouders van Twence'. De gemeente Oldenzaal wilde haar Twence-aandelen ook vervreemden, maar heeft het geld minder hard nodig.

De gemeenteraad nam enkele jaren geleden een motie aan om de aandelen te verkopen te gelde te maken. Dat gebeurde vooral op aandringen van de toenmalige oppositiepartij VVD. De partij schermde toen met concrete belangstelling van de gemeente Berkelland, waar eveneens mee gesproken is, maar ook die wilde uiteindelijk niet betalen wat Almelo eiste.

Frappant toeval is dat Berkelland de werkgever was van het VVD-raadslid Maathuis die nu wethouder is in Almelo. Het afketsen van de verkoop der aandelen Twence  betekent dat de gemeente Almelo momenteel niet over de 'middelen' zegt te beschikken om een bijdrage te kunnen leveren aan de Agenda voor Twente, zodat deelname van Almelo is uitgesloten. De gemeente wil wel op projectbasis deelnemen aan initiatieven in het kader van de Agenda voor Twente.

 

Deel dit nieuws!