De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Wierden begint in Plan Oost met een proef voor aardgasvrije wijk

Wierden begint in Plan Oost met een proef voor aardgasvrije wijk

WIERDEN – In samenwerking met netbeheerder Cogas en de woningcorporatie Reggewoon zal het energiegebruik van drie basisscholen, een sportzaal, een kinderopvang én 44 seniorenwoningen in de wijk Plan Oost te Wierden worden verduurzaamd. Het doel een aardgasloze wijk.

Alle betrokkenen komen maandag bijeen voor het tekenen van een intentieverklaring, want meer is het nog niet, hoewel allerwegen optimisme heerst over de slaagkans. De gemeente heeft er ook belang bij, mede vanwege de duurzaamheidsdoelstellingen. Volgens een persbericht is de doelstelling van het gemeentebestuur nog in deze raadsperiode, die over drie jaar afloopt, ‘onafhankelijk van aardgas te worden’. Tegen die achtergrond liet NEW-wethouder Kortenhoeven weten ‘heel blij te zijn met deze pilot’. Hij wil in 2021 een plan hoe dat kan worden gerealiseerd.

De wijk Plan Oost gaat min of meer als proeftuin dienen om te onderzoeken welke alternatieve energiebronnen kunnen worden gebruikt om te voorzien in de energiebehoefte van de scholen Morgenster, Galjoen en Widerode, de sportzaal Noordbroek en de kinderopvang Het Palet.

Deel dit nieuws!