De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Zonnevelden volgens vier gemeenten Noordoost Twente keihard nodig

Zonnevelden volgens vier gemeenten Noordoost Twente keihard nodig

LOSSER- Teneinde te voldoen aan de ‘opgave’ om twintig procent van de benodigde energie voor warmte en stroom in het jaar 2023 zelf duurzaam op te wekken mikken de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen vooral op zonne-energie. Dat gebeurt omdat de ruimte er voor zou zijn om omdat  op de plaatsing van windmolens in het Nationaal Landschap Noordoost Twente een provinciaal veto rust.

Om die reden kiezen de gemeenten voor grootschalige zonnevelden, waartegen trouwens ook maatschappelijk weerstand bestaat omdat het ook het aanzien van het landschap zou aantasten en bovendien goede landbouwgrond aan de voedselproductie zou onttrekken.

De gemeentebesturen stellen om die reden ‘dat de eerste voorkeur uitgaat  naar de plaatsing van zonnepanelen op daken en da daarnaast wordt gekeken naar een tijdelijke invulling op bedrijventerreinen of braakliggende terreinen.’ Waarna ze constateren dat dit te weinig soelaas zal bieden. ‘Omdat dit niet genoeg is om de  energiedoelen ook daadwerkelijk te behalen, wordt de mogelijkheid geboden dat er op verschillende plekken binnen Noordoost Twente binnen de gestelde kaders van dit zonneveldenbeleid zonnevelden worden gerealiseerd.’

Bij de plaatsing van panelen op zestig procent van het geschikte dakoppervlak in Noordoost Twente benutten zou dat ‘slechts’ maximaal tien procent van de energievraag voor warmte en elektra opleveren. Dat laat de Tubbergse wethouder Bekhuis-Groothuis optekenen die namens de vier gemeenten het woord voert. ‘Gezien de beperkte opwekkingscapaciteit op daken zijn grote opstellingen van zonnevelden naast biogasinstallaties en andere duurzame opwektechnieken noodzakelijk om de 2023 doelstelling te halen.’

Deel dit nieuws!