De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Heilige Geest Parochie gaat kerken in Beckum en Bentelo sluiten

Heilige Geest Parochie gaat kerken in Beckum en Bentelo sluiten

BECKUM/BENTELO – Het ziet ernaar uit dat de rooms-katholieke kerken van de kerkdorpen Beckum (gemeente Hengelo) en Bentelo (gemeente Hof van Twente) mettertijd zullen worden gesloten. Dat concludeert het bestuur van de overkoepelende Heilige Geest Parochie na een inventarisatie.

Er zijn de afgelopen maanden tal van gesprekken geweest omdat er hoe dan ook, om financiële redenen, maatregelen ter bezuiniging noodzakelijk zijn. Er werd open van gedachten gewisseld en de sluiting van kerken werd beoordeeld als even betreurenswaardig als onontkoombaar.

Deel dit nieuws!