De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • SP wil alsnog ingrijpen gemeente bij woonvete in huurflats Hengelo

SP wil alsnog ingrijpen gemeente bij woonvete in huurflats Hengelo

HENGELO – Met de klachten van huurders van 120 appartementen in de flats aan de Jan Voerman- en de Jan Wiegersstraat te Hengelo wordt niets gedaan. Daarenboven zou de communicatie van de commerciële eigenaar/verhuurder Excelsior Onroerend Goed BV en beheerder ACM Vastgoed Management BV ‘bar slecht’ zijn. Dat stelt de raadsfractie van collegepartij SP.

Volgens de SP heeft de gemeente Hengelo in deze kwestie een verantwoordelijkheid. Ten eerste, zo voert het raadslid Mulder aan, gaat het om sociale woningen en ten tweede hebben de huurders zich georganiseerd in een bewonerscommissie. Mulder wijst erop dat de SP een half jaar terug al vragen stelde over de verkoop van de flats door de woningcorporatie Welbions Het college gaf in reactie aan vertrouwen te hebben in het oplossen van de problemen door de eigenaar en de beheerder. Er is evenwel niets gebeurd anders dan een soort compensatie die ‘verre van voldoende en zeer willekeurig’ zou zijn. Mulder: ‘Halsstarrig weigert de eigenaar de bewonerscommissie te erkennen als vertegenwoordigende delegatie namens de flatbewoners, terwijl meer dan zeventig procent heeft aangegeven de bewonerscommissie als hun afvaardiging te zien’

Om die reden wil de SP weten of het college nu de tijd gekomen acht omde eigenaar van deze 120 flatwoningen aan te spreken op zijn verantwoordelijkheden en daarnaast te wijzen op het zorgdragen voor een deugdelijk beheer en onderhoud van de woningen en tot slot om een goede communicatie te voeren met de bewoners. En een bijeenkomst te houden met eigenaar, beheerder en bewoners.

Deel dit nieuws!